Ще остане ли България на студено и тази зима?

Заплахата България да остане на студено отново тази зима е напълно реална. През м. януари 2009г.  доставките на газ от Русия към Балканите бяха спряни заради проблеми с транзитните държави, най-вече Украйна. С наближаването на зимата, всяка седмица в световната преса излизат заплахи от страна на Руската Федерация, че отново ще преустанови потока на природния газ по проводите към Украйна, и като резултат, към България. Готови ли сме да предотвратим повторение на събитията от изминалата зима?

Според група експерти, които се събраха да обсъждат въпроса за енергийната сигурност на Европа в Европейския Парламент пред комисията за промишленост, разследвания и енергетика, има известни причини да се притесняваме. Данните за миналата година показват, че резервите на газ са играли най-важна роля в това Западна Европа да не изпита същия ефект от кризата като Балканите. Но те отбелязват и големите пречки, довели до там, Германия и Италия да се справят без големи сривове в промишлеността или енергетиката, докато България, Румъния и Словакия останаха на студено.

Според г-н ван Бохемен от Международната Енергиина Агенция (IEA), липсата на инфраструктурни връзки между Запада и Изтока трябва да бъде поправена в най-скоро време. В момента газопроводите от Западна Европа стигат Унгария и спират. България разчита напълно на газ от Руската Федерация и артериите, които минават през Румъния, Молдова и Украйна. От тази гледна точка, можем да стигнем до заключението, че развитието на връзки между Балканите и Западна Европа трябва да стане приоритет и да привлича повече инвестиции, не само за да се намали риска от повторение на кризисното положение, но и за създаването на единен пазар за енергийни продукти в Европа, което е целта на т.н. Трети Законодателен Пакет на Европейската Комисия, приет на 19 Септември 2009г. Също така констатираме нуждата Българската газопроводна мрежа да бъде свързана с тази на Гърция и Турция, което е част от проекти като „Набуко” и „Бургас-Александрополис”. Тези две решения биха помогнали на България да има резервни варианти при период на криза и биха подпомогнали търговията на природен газ в целия Европейски Съюз.

Вече споменатите резерви на природен газ също са проблематичен фактор за идната зима. Според проф. Бетзуге от Университета в Кьолн, в сръвнение с резервите през м. април 2008г., тези по същото време през 2009г. са били много по-малко в ЕС като цяло. Ако се има  предвид, че финансовата криза е помогнала в този аспект, тъй като много предприятия са били с намален режим на производство даже преди проблемите със снабдяването, то този факт трябва да ни накара да се замислим какво би се случило при повторение на газовата криза при нормален ход на производствените предприятия? Конкретно в България ефектът може да не е много различен поради затварянето на „Кремиковци” АД тази година, което значително намали потреблението на природен газ в страната ни и възможността много от другите промишлени дейности да се извършват с използване на мазут като гориво. Факт е обаче, че централното ни отопление зависи напълно от природния газ, и ако има проблем с доставките – оставаме на студено.

Министър Трайчо Трайков периодично се изявява в медиите по тези въпроси като подчертава нуждата България да разнообрази доставките си на енергиини ресурси и да развива нови технологии за по-богат „енергиен микс”. Едно от най-критикуваните предприятия в България е ТЕЦ „Република” в гр. Перник, който е един от най-замърсителните в страната ни, защото използва въглища. Това го прави един от резервните ни варианти, защото няма нужда да бъде прекратена работата му в случай на спиране на доставките на газ. Въпросът е дали можем да продължим да замърсяваме околната среда и да вредим на здравето си, само защото страната ни е застрашена от газовата политика на Русия? Отговорът на този въпрос е ясен, но трябва да не забравяме, че в България промяната не идва лесно.

Тези, които не са били засегнати миналата зима трябва да знаят, че тази ще бъде критичната точка и ще покаже колко спешно трябва да се адресират проблемите. За България остава да работи не само за развитието на газопроводите „Набуко”, „Бургас-Александрополис” и „Южен Поток”, а да се цели към договори с други страни за доставки на природен газ и изграждането на нужната инфраструктура. За държавния контрол съобщението е ясно: държавните регулатори трябва да се намесват само в кризисни ситуации; през останалото време е най-добре да оставим пазара свободно да определя правилата на играта. В същото време България е напълно зависима от Русия, и не се възползва от структурите на Европейския Съюз за сътрудничество по енергийните въпроси. Това само усложнява нещата, защото докато всеки се чуди дали ще останем на студено тази зима, управлението умува гео-стратегическата позиция на страната ни, главен фактор от която е снабдяването ни с енергийни ресурси. Отделен въпрос е дали родният енергиен пазар е достатъчно свободен и конкурентноспособен, за да си позволи повече от един доставчик на природен газ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s